Om oss

Upphandlingsbyrån är en samarbetspartner inom upphandling och juridiska tjänster inom inköp och upphandling samt byggsektorn. Vi analyserar effektivt omfattning och behov som sedan definieras på ett tydligt, konkret och begripligt sätt. Med vår branscherfarenhet kan vi utforma kravställningar som blir väl förankrade i gällande branschregler, praxis och lagstiftning.

Våra tjänster


UPPHANDLING

Vi stödjer upphandlande myndigheter att utveckla sin organisation för att se möjligheterna i upphandlingsarbetet. Vi står för projektledning och genomför upphandlingar efter kundens önskemål och lägger stor fokus på affärsmässighet och verksamhetsanpassade inköp.

ENTREPRENAD
UPPHANDLING

Vi erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för att hantera komplexa frågor inom entreprenader som ska upphandlas. Vi sitter gärna med i projektgruppen och arbetar löpande som stöd för beställaren för att se till att upphandlingslagstiftningen följs på bästa sätt kombinerat med att ni som kund får absolut bästa kostnadseffektiva lösning för affären.

STRATEGISKT INKÖP

Vi har bred erfarenhet av att hjälpa beställare att effektivisera sitt upphandlings- och inköpsarbete. Vi har förståelse för politiskt styrda verksamheter och vårt kunnande inom upphandlingslagstiftningen bidrar till att proaktivt lösa de mest krävande utmaningarna.

BEMANNING

Som stöd till upphandlande myndigheter kan vi på begäran arbeta på plats som upphandlingskonsult i beställarens organisation.

BYGG- OCH PROJEKTLEDNING

Vi erbjuder byggledning/projektledning där vi kostnadseffektivt tar idé till verklighet. Vi kan hjälpa till med bygglovsprocessen och andra myndighetskontakter. Vi samordnar konsulter och upphandlar entreprenörer. Under byggtiden säkerställer vi att arbeten uppfyller ställda krav utifrån bygghandlingar. Vi håller i projektmöten och ekonomiuppföljning.

JURIDIK

Vi bistår kunden inom främst upphandlingsjuridik, entreprenadjuridik samt vid överprövningar och tvister. Vi kan hjälpa både upphandlande myndigheter, enheter och leverantörer med vägledning och tolkning av upphandlingslagstiftningen.

Medarbetare


Daniel Turås

Upphandlingskonsult

Fredrik Dahlström

Upphandlingskonsult

Henrik Turesson

Upphandlingskonsult